Åke Sigurdsson

Elektriker, Lantbruksarbeten

Viktor Haglund

Byggnadsarbeten

Roland Strömberg

Markarbete, skogsarbete

Nisse Mölder

Byggnadsarbete

Bengt Söderberg

Kontaktperson, administration och byggnadsarbete

Per-Jan Borgström

Maskintjänster och markarbete.

Anders Ramström

Lantbruksföretagare

Torbjörn Norder

Byggarbeten, grävarbeten med egen grävmaskin, innehar certifiering för små avlopp

Viktor Henriksson

Byggnadsarbeten

 

 

Lennart Larsson

Trädgårdsarbete och markarbete

Rune Jansson

Byggnadsarbete

Mikael Eriksson

Byggnadsarbete, trädgårdsarbete och fastighetsskötsel

Underkategorier