Folk å få - en pool full av kunskap

Folk å få är en ekonomisk förening med förnärvarande 27 medlemmar. Vår affärsidé är att vara en länk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare och vi skall snabbt kunna erbjuda kunnig personal med rätt kompetens när behov finns. Medlemmarna i föreningen har en mängd olika kompetenser och vi kan därför erbjuda tjänster inom ett stort antal områden.

Läs gärna vår verksamhetsbeskrivning.


Här är ett axplock av våra verksamhetsområden:

  • Byggnadsarbeten
  • Trädgårdsarbeten m.m.
  • Jordbruksarbeten
  • Skogsarbeten som röjning, plantering och gallring
  • Trädfällning
  • Målning
  • Lastbil- och busskörning
  • Truckkörning
  • Bokföring, bokslut och deklarationer
  • Hushållsnära tjänster som städning